Vanliga frågor och svar

Arbetskraft Öresund är ett auktoriserat företag. Att anlita ett bemanningsföretag är inte krångligt men det finns en del som är bra att tänka på. Du hittar även länkar till dokument och sidor som på ett tydligt sätt svarar på många av de frågetecken som finns. 
 

Nedan följer några av våra vanligaste frågor med svar

- Hur vet man att man hyr rätt kompetens?

Vi är noga med att föra dokumentation om alla våra anställda. Vi vet vad de har för arbetslivserfarenheter sedan tidigare och vi vet vad de har arbetat med under tiden hos oss.För att vara säkra på att ni är nöjda med oss så gör vi också kontinuerliga kundundersökningar, där både vi och våra konsulter fått mycket gott betyg.

- Hur länge måste man hyra?

Ni har möjlighet att hyra vår personal för uppdrag med varaktighet från en dag till några veckor eller flera år.

- Måste vi stå för arbetskläder?

Alla anställda på Arbetskraft Öresund utrustas med företagets profilkläder. De får t-shirt, tröja, arbetsbyxor och skyddsskor. Ibland kan kundens verksamhet kräva andra kläder, och då ser vi till att lösa det från fall till fall.

- Är det dyrt att hyra arbetskraft hos er?

Det faktum att du bara hyr personalen när den verkligen behövs gör att det blir en väldigt kostnadseffektiv lösning. Vi ser också till att hålla våra egna kostnader så låga som möjligt för att kunna sätta konkurrenskraftiga priser på våra tjänster.

- Vad kostar det?

Vi baserar våra priser på genomsnittligt förtjänstläge (GFL) inom jämförbar yrkesgrupp på er arbetsplats. Detta eftersom vår personal ska ha samma lön för samma kompetens som arbetstagarna på din arbetsplats. Vårt pris baseras med andra ord utefter lönesättningen och kollektivavtalet som finns på din arbetsplats.

- Hur ofta fakturerar ni?

Ni bestämmer själva om ni vill att vi fakturerar veckovis, varannan vecka eller varje månad. Vi specificerar alla utförda arbeten på fakturan helt efter era önskemål.

- Vad säger facket?

Enligt medbestämmandelagen (MBL) §38 så har alla som hyr arbetskraft en skyldighet att informera eller förhandla med sitt lokala fack. Detta är någonting som brukar vara smidigt och problemfritt.

- Var kan jag hitta mer information om bemanningsbranschen?

Du kan hitta all information som finns gällande bemanningsbranscher på bemanningsföretagen som är vår branschorganisation.

Bemanningsföretagen har också publicerat två broschyrer som kan vara nyttiga och lärorika att läsa: Att anlita bemanningsföretag som du kan ladda hem som en gratis PDF här

Handbok - för dig som jobbar på bemanningsföretag

som du kan läsa här