Sanering

Vi arbetar med klottersanering och använder oss utav MPE Internationals produkter. Förutom klottersanering har vi också behörighet inom PCB- samt Asbestsanering och vi har konsulter som uppfyller all krav.